Biziň ugurlarymyz

Ýaş alymlar geňeşiniň agzalarynyň alyp barýan taslamalarynyň ugurlary.

Programmirleme

Programmirleme bölüminde talyplar java, php, laravel, android studio, C# dillerini özleşdirýärler. Ýaş alymlar öz başarnyklaryny kompýuter kodlaryna geçirýärler.

Web-programmirleme

Ýaş alymlar web-programmirlemede Html, Css, Javascript, NodeJs, Laravel dilleri bilen web-programmirleme derejelerini ýokarlandyrýarlar.

Dizaýn

Dizaýn bölüminde Adobe programmalary bilen işlenilýär. Talyplaryň nazaryýetde alan bilimleri önümçilik tejribeliginde ornaşdyrylýar.

Elektronika

Ýaş alymlarda robot tehnika bölümimiz hem hereket edýär. Ýaş nesliň döredijiligi institutymyzda robot tehnikasynda ösen derejelerini hem görkezer.

Täzelikler

 • 10 November 2021

  Ylmy döredijilik üçin innowasion meýdança

  Birnäçe wagt mundan öň gazetimizde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabatda ilkinji içerki IT meýdançanyň döredilmegi bilen baglanyşykly ýene-de bir işjeň başlangyçlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilendi...

  Doly oka
 • 10 November 2021

  «BIZNES REKLAMA» ga­ze­ti in­di elekt­ron gör­nüş­de

  Köpimiz, megerem, «Biznes reklama» gazetiniň web-saýtynyň işläp başlanyndan habarly hem däldiris. Institutyň maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Akgözel Gurbangulyýewa bu t...

  Doly oka
 • 10 November 2021

  EduBox - Sanly Bilim Tory

  Taslama esasan iki bölümden, ýagny Sanly Bilim Ulgamyndan we Bilim Portalyndan ybaratdyr. Sanly Bilim Ulgamy her mekdebe aýratyn gurnalyp, okuwyň gidişini dolandyrmak, ýagny okuwçynyň gündeligi, mugallymyň žurn...

  Doly oka
Image

Taslamalarymyz

Ähli hukuklary goralan.