Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde „Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary” (logistikada) hünäri boýunça taýýarlanylýan ulgam programmist-logistleriň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça durmuşa geçirmegiň şertlerine bolan umumy talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamanyň talaplaryny „Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary” (logistikada) hünäri boýunça okaýan talyplar, okadýan mugallymlar we okuw tertibini üpjün edýän bölümleriň hünärmenleri doly berjaý etmeli.

Ähli hukuklary goralan.