Demir ýol ulagynda awtomatika, telemehanika we aragatnaşyk

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde “Demir ýol ulagynda awtomatika, telemehanika we aragatnaşyk” hünäri boýunça taýýarlanylýan inžener-elektrikleriň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça edilmeli talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleriň taýýarlanylyşyny meýilnamalaşdyrmakda, olary taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamakda, hünärmenleriň ýurdumyzyň halk hojalygy üçin düzümini esaslandyrmakda, okuw – terbiýeçilik işlerini guramakda, uçurymlaryň işe ýollanlyşyny geçirmekde we olaryň öz kärleri boýunça işleýändiklerini seljermekde ulanylýar.

Ähli hukuklary goralan.