Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri

“Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri” hünäri boýunça hereketli radioaragatnaşyk serişdelerinden baş çykarýan, hereketli radioaragatnaşyk ulgamlarynyň funksional bloklarynyň enjamlaryny gurnap, sazlap we synagdan geçirip, hereketli radioaragatnaşyk ulgamlaryny we torlaryny taslap, şeýle radioulgamlarda ýüze çykýan meseleleri başarnykly çözüp bilýän inženerler taýýarlanylýar.

“Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri” hünäri boýunça bilim alan hünärmen “Türkmenaragatnaşyk”  agentligine  degişli ýerlerdäki bölümlerinde, ylmy-barlag edaralarynda ýokary hünärmen üçin niýetlenen wezipeleri eýeläp biler.

Ähli hukuklary goralan.