Aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakulteti

  • Baş sahypa
  • Aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakulteti

Aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakulteti

Sanly ulgama geçmek döwletleriň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hasaplanyp, senagat önümçiligini sanlylaşdyrmakda 5G/IMT-2020 hereketli aragatnaşyk tehnologiýalaryna, emeli aňa, zatlaryň internetine (Internet of Things, IoT) aýratyn ähmiýet berilýär.

Bu fakultetiň “Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri” hünärinde hereketli aragatnaşyk ykjam torlary üçin hünärmenler taýýarlanýar. “Radioaragatnaşyk, radioýaýlym we telewideniýe” hünärinde talyplar radioaragatnaşyk ulgamynda radioýaýlymlaryň ýerüsti ulgamlaryny, şekillerini geçirmek boýunça düýpli bilim alýarlar. “Radioelektron ulgamlary we toplumlary” hünärinde okaýanlar hemra arkaly aragatnaşyk ulgamlarynyň tehnologiýalaryny, radioserişdeleri we radiolokasiýalary öwrenmäge uly üns berýärler.

Image

Kafedralar

Hünärler

Image

Elektron howpsuzlyk ulgamlary

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary...

Doly oka →
Image

Senagat elektronikasy

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary...

Doly oka →
Image

Radioelektron ulgamlary we toplumlary

Şu kär häsiýetnamasy ýokary okuw mekdeplerinde &...

Doly oka →
Image

Radioaragatnaşyk, radioýaýlym we telewideniýe

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary...

Doly oka →
Image

Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri

“Hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri” h...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.